Broşür:

Elektronik Arşiv Yönetim Sistemi

Kurum ve Kuruluşların organizasyon yapısı ve Standart Dosya Planı’na uygun olarak oluşturulan klasör ağacı içerisinde her birimin kendi meta veri ve form yapılarını oluşturmalarına olanak tanıyan, geniş yetkilendirme ve güvenlik yapısına sahip, geçmişten günümüze dijital kurumsal hafızanın oluşturulmasını sağlayan, fonksiyonel ve işlevsel özellikleri ile kullanıcı dostu bir üründür.

Sektöre Katkısı

Dijital Dönüşüm hedefleri çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel kuruluşların kağıt ortamında gerçekleşen iş akışlarının, dijital ortama aktarılması ve belgelerin dijital ortamda yönetilmesi ile bu belgelere, yazışmalara hızlı erişim sağlanması gerekmektedir.

Benzer şartları sağlamak üzere geliştirilmiş ürünlerden farklı olarak;

  • Fonksiyonalitesi ve işlevselliği yüksek çözümler sunar.
  • Kullanıcı dostu bir çözümdür.
  • Saklama Amaçlı Kopyalama ile oluşan kağıt tüketimini minimize eden doğa dostu bir çözümdür.
  • Her konumdan kurum içi, kurum dışı, elektronik arşive ulaşım imkanı sunması.
  • Fiziksel belge ve bilgi kayıplarının önüne geçmesi.
  • Belge, doküman ve benzeri materyallerin fiziksel arşivlerinin dijital arşiv ortamına geçirilmesi ile çalışanların bilgiye erişiminin hızlandırılması ve kolaylaştırılması.
  • Fiziksel arşiv materyallerinin sağlanabilmesi için tekrar tekrar kopyalama gereksinimini ortadan kaldırması.
  • e – Kurum Belleğinin oluşması.
  • Saklama ve imha planlarının düzenlenmesi.